تبلیغات
- - كیفیت یعنی ?

كیفیت یعنی ?

پنجشنبه 7 بهمن 1389 07:10 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

یكی از مسئولان پروژه ایجاد یك مركز فرهنگی، از این مركز در حال ساخت بازدید كرد. او دید كه یك مجسمه ساز، در حال ساخت یك مجسمه است و متوجه شد كه یك مجسمه ساخته شده مشابه نیز آنجاست.

با تعجب از مجسمه ساز پرسید: «از این مجسمه دو تا نیاز داری؟»
مجسمه ساز بدون نگاه كردن گفت: «نه. فقط یكی می خواهیم، اما اولی در آخرین مرحله آسیب دید.»

مقام مسئول، مجسمه ساخته شده را بررسی كرد و هیچ اشكالی پیدا نكرد و از مجسمه ساز پرسید: «آسیب كجاست؟»

مجسمه ساز در حالی كه مشغول كارش بود گفت: «یك خراش روی بینی مجسمه است.»

مقام مسئول پرسید: «این مجسمه را كجا می خواهید نصب كنید؟»

مجسمه ساز گفت: «روی یك ستون به ارتفاع شش متر.»

مقام مسئول پرسید: «اگر در این ارتفاع نصب می شود چه كسی خواهد دانست كه یك خراش روی بینی مجسمه است؟»

مجسمه ساز كارش را قطع كرد، به مقام مسئول نگاه كرد، لبخند زد و گفت: «من كه می دانم.»

ارسطو می گوید : كیفیت یك كار نیست. كیفیت یك عادت است .

منبع : اینترنت
دیدگاه ها : نظرات