تبلیغات
- - مهارتهای لازم برای دانش آموزان کم توان ذهنی

مهارتهای لازم برای دانش آموزان کم توان ذهنی

سه شنبه 23 آذر 1389 08:50 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

سید داود حسینی

1- مهارتهای مورد نیاز در زندگی روزانه همانند  مراقبت از لوازم ووسایل منزل- استقلال مالی – توانایی حساب وکتاب در خرید وفروش روزانه-برآوردن نیازهای شخصی درزندگی –توانایی اداره یک زندگی   

چند نفره- توانایی شرکت در فعا لیتهای اجتماعی- توا نایی تصمیم گیری در زندگی- چگونه گذراندن اوقات فرا غت .

2- مهارتهای شخصی واجتماعی مانند رسیدن به خود آگاهی و بلوغ شخصیتی- مسئولیت پذیری- طریقه ارتباط صحیح با اطرافیان –اعتماد بنفس و ابراز وجود- کنترل و بروز احساسات بصورت منطقی.

3- مهارت آمادگی شغلی همانند شناخت انواع فرصتهای شغلی موجود در جامعه-شناخت تواناییها وعلائق شغلی خود- ارایه کنشهای منطقی هنگام کار با دیگران-  تمرین مهارتهای  دستی  وبدنی تا  مرحله  تثبیت وعادی   شدن- دست یافتن به شغلی مناسب با تواناییهای خود و نگهداری آن جهت امرار معاش .
دیدگاه ها : نظرات