تبلیغات
- - نقش آموزش و پرورش در رشد اجتماعی و مهارت های زندگی

نقش آموزش و پرورش در رشد اجتماعی و مهارت های زندگی

چهارشنبه 17 آذر 1389 07:18 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

نقش آموزش و پرورش در رشد اجتماعی و مهارت های زندگی  (دکتر حسن عشایری)دكتر حسن عشایری

نتایج پژوهش های دو دهه اخیر در زمینه علوم اعصاب و رفتار، بازتاب خود را در روش های تعلیم و تربیت نشان نشان می دهد. ساختار مغز و توانایی پردازش اطلاعات در حافظه، توجه، یادگیری، هیجان و شکل گیری رفتار مورد مطالعه قرار گرفته است. در آستانه قرن بیست و یکم با انفجار اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به دانش و جهانی شدن پدیده های زندگی، مهمترین سرمایه انسان ها کمیت و کیفیت زندگی و کارکرد مغزن انسان ها می باشد (حتی مهم تر از نفت و سایر فراورده های نفتی).

"مقاله كامل"
دیدگاه ها : نظرات