تبلیغات
- - برنامه ریزی تا كی؟

برنامه ریزی تا كی؟

سه شنبه 11 آبان 1389 09:28 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

با سلام

روز گذشته یكی از مسئولین آموزش و پرورش تماسی با مركز ما گرفت، ابتدا مدیر مركز گفت و گوی مختصری با ایشان داشتند و سپس به طرف مقابل گفتند صحبتی هم با دبیر راهنمای آموزش مركز (سرپرست آموزشی) داشته باشید.

گوشی را برداشتم بعد از سلام وعلیك و تعارفات معمول فرمودند: یك نیروی جدید برای مدرسه شما در نظر گرفتند(اداره كل) كارشناسی ارشد دارد و از جدیدالاسخدامی ها ست. آیا به این نیرو نیاز دارید؟

همین طور كه با خود فكر می كردم(نیروی جدید - كارشناسی ارشد زراعت و باغبانی - برنامه ریزی جدید - كاهش حق التدریس همكاران و...) گفتم: من چه كاره ام ، مركز ما مدیر دارد و همه ما زیر نظر مدیر و  اداره كار می كنیم همچنین وقتی نیروی جدید برای مركز ما درنظر گرفتید و یا در نظر گرفتند  اگر بگویم نیاز نداریم شما نمی فرستید؟

آن مسئول پاسخ دادند: حتما كاره ای هستید كه مدیر گوشی را به شما داد و تازه اگر نیاز ندارید برایتان نمی فرستیم.

گفتم: من .....هستم و تا حالا هم ابلاغم را نگرفتم اگر گوشی را به من داد به این دلیل است كه برای هفت بار كل برنامه تغییر كرد(ان هم بخاط نیروی جدید و..) و چون در برنامه ریزی كلاس به مدیر كمك می كنم،به همین دلیل برایش سخت بود تا برای چندمین بار بگوید برنامه برنامه باید عوض شود و یا .... در ضمن ما كمبودهایمان را قبل از شروع سال تحصیلی  اعلام كردیم

در پایان  از ایشان خواهش كردم كه اگر نیروی جدیدی دیگر هم دارند زودتر بفرستند تا هشتمین برنامه ریزی در سال تحصیلی به نهمین آن نرسد .

از ایشان خداحافظی كردم و گوشی را به مدیر دادم. "نمی دانم منظورم را فهمید یا نه؟"

 
دیدگاه ها : نظرات