تبلیغات
- - قهرمان مسابقات فوتسال کارکنان آموزش وپرورش استثنایی استان مازندران

قهرمان مسابقات فوتسال کارکنان آموزش وپرورش استثنایی استان مازندران

دوشنبه 3 خرداد 1389 12:03 ب.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

به نام خدا

فینال دواز دهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان آموزش وپرورش استثنایی استان مازندران  بین دو تیم امام رضا (ع) قائم شهر و پیام بهشهر در روز یكشنبه 2/3/1389 در سالن شهید اولاداعظمی روستای قادیكلای بزرگ قائمشهر برگزار شد كه تیم امام رضا (ع) قائم شهر موفق شد حریف خود را شكست داده عنوان قهرمانی را بدست آورد.

تیم

مقام

امام رضا (ع) قائم شهر

اول

پیام بهشهر

دوم

البرز نور

سوم

پویش آمل

چهارم

 
فینال بین دو تیم امام رضا (ع) قائم شهر و پیام بهشهر

پویش آمل(مقام چهارم)

پویش آمل

البرز نور (مقام سوم)

پیام بهشهر (مقام دوم)

امام رضا (ع) قائمشهر (مقام اول)
دیدگاه ها : نظرات