تبلیغات
- - تبریک به همکاران منتخب

تبریک به همکاران منتخب

پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389 04:14 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

به نام خدا

منتخبین آموزش و پرورش استثنایی مازندران در 2سطح استانی و منطقه ای

آقای رمضان نعمتی                    مدیر نمونه استانی

خانم صدیقه کاظمیان                  دبیر نمونه استانی

آقای رحیم اسماعیلی                معلم ویژه استانی

--------------------------------------------------

خانم سیما ایمانی                     آموزگار نمونه منطقه

آقای حسین عندلیبی               مربی نمونه توانبخسی منطقه 

 

منبع : سایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

 

ما به نوبه خود ضمن تبریک به همکاران نمونه آموزش و   پرورش استثنایی مازندران برای آنها موفقیت همراه با سربلندی آرزو مندیم.

 

 
دیدگاه ها : نظرات