تبلیغات
- - ایجاد شادابی در محیط كار

ایجاد شادابی در محیط كار

چهارشنبه 30 دی 1388 10:33 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

" بنام خدا  "

چگونه درمحیط خودبتوانیم تعامل وسیستمی عمل کنیم تامحیط آرام وشادابی داشته باشیم؟(رحیم گران ملك)

 

    1)دیگران رادرشرایط ایده آلش در نظر بگیریم  و به  نقاط  قوت  اوتکیه  کنیم  و نقاط  منفی اش راموانعی برای بیان دیدگاهایش قرارندهیم ........

2)دربیان دیدگاه ها نقاط منفی به گونه ای رفتار کنیم تا مخاطب احساس کند از روی همراهی وهم فکری با او گفتگو میشود نه از روی غرض ورزی شخصی ومسائل حاشیه وجنجالی به چا لش کشیدن افراد به قصد تخریب شخصیت عمل بسیار قبیح و زشتی استکه شاید زمانی طولانی فرداز لحاظ شخصیتی دچار اختلال شود

3) در شرایط بروز مشکلات یک مشاور و همراه بوده باشیم تا بتوانیم تخلیه آلام ودردهای خستگی روحی و روانی مخاطب بوده باشیم  ومخا طب در فضای آرام به دورازجنجال وهیا هو قرار گیرد.

4)همواره سعی کنیم که گفته هایمان را به آنچه که انجام می دهیم منطبق کنیم تا اعمال ما آیینه ی تمام نمای گفتارهامان باشد .

5)همواره سعی کنیم یک دلی و وحدت فکری را تشریع ببخشیم یعنی مخاطب احساس  کند همواره در جمعی قرار گرفته که به او ایمان دارند ودر صورت بروز مشکل یا موانع موردتهاجم و هتک حرمت قرار نمی گیرد.

6)هیچ به افراد به چشم مصغر و حقیقر شمرده نگاه نکرده چون خداوند انسان را در بهترین گونه خلقت از سایر جاندارن ممتاز گردانید وانسان مقام وارسته و والایی در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی دارد .

7)ظرفیت و شخصیت هر فردی تفاوت دارد  واین تفاوت راز خلقت انسان است که خداوند با ایجاد تضادها در رنگ و زبان و گویش ها در قرآن کریم اشاره دارد که برای شناخت به عظمت وراز خلقت است تا انسان ها همدیگررا بهتر بشناسند.

8)همواره دیدگاه عادلانه نسبت به عملکرد عوامل مجموعه همکاران داشته باشیم و هیچ گاه فردی را به خاطریک عملکرد ضعف او خط بطلان روی شخصیت اجتماعی و فرهنگی اش نکشیم .بلکه باید بصورت شبکه ای فکر کنیم.وبه گفته ی روانشناس بزرگ علوم تربیتی موریس مترلینگ به جنبه های مثبت انسانی رفتارهایش دقیق شویم تا از شخصیت باور شده او پلی بسازیم بسوی موفقیت تا او برای زندگی اجتماعی اش تصمیم بگیرد وبیندیشد و افکارش را تسریع ببخشد.

9) همواره به کرامت وخلوص نیت ورشد و بالندگی را در اعمالمان متجلی سازیم تا دیگران حتی با دیدگاه مخالف ما را بپذیرند و درصد الگو گیری از رفتار شخصیتی مان شود .

محیط کار وقتی شاداب و جذاب است تا زمانی که تبلور افکار ها واندیشه های ناب به هم گره بخورد ومثل یک سیستم ماشین درست عمل کند.

10)محیط با وفاق دوستی و هم دلی است که محیط را پر بار و ماندگار می کند ومیوه های صداقت و راستی خواهد بود نفاق ودورویی ومحافظه کاری چون سمومی هستندکه اندیشه هاونفس های پاک را مسموم کرده وروح حیات وجاودانگی رامی خشکاند وحدت ویکدلی است که انسان رادرچشمه سار معرفت همدلی پویا کرده وروح تعامل وهمفکری راارتقامی بخشد وسطح دانش وعمل راغنی می سازد

11)در عصر و زمانی زندگی می کنیم که عصر ارتبا طات وتآثیرگذاری فرهنگها هستیم پس بیاییم در تهاجم فرهنگ های منحط و مزاحم عوامل انسانی خود را گم نکنیم و ماهیت و ریشه های اصیل اقتصادی خود را بشناسیم وفرهنگ التقاده وگمراه کننده ما را در گرداب بی هویتی وبی اقتصادی قرار ندهد

12)در پرتو حقیقت وراستی است که  روح نفاق و ظلمت را از هم بدرد و با تقویت روحیه اعتماد به نفس وخود اتکایی بر بلندای قلل عزت وسربلندی قرار گیرد . همواره قرآن کریم ما را افق های ازلی وماندگار علم ودانش دعوت کرده و می کند و از ایده های انسانی و اخلاقی این کتاب مقدس می توان به محکم ترین ایده های علمی وانسانی برسیم .پس همواره به داشته ها یمان فخر ومباهات کنیم و سعی در نهادینه کردن علم وادب و فرهنگ غنی اسلا می در وجودمان نماییم به امید آن روز که تمامی بشریت به آن حد از بینش روشن شفاف برسند که کمال واقعی بشریت ارتقاء بخشی به اهداف مقدس و آرما ن های انسانی است و این جزءدر تعا لیم اسلامی ومکتب آسمانی اسلام میسر نمی باشد .

 

رحیم گران ملك

دبیر مهارتهای اجتماعی و اقتصادی

مجتمع آموزشی امام رضا ( ع )
دیدگاه ها : نظرات