تبلیغات
- - شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

دوشنبه 4 آبان 1388 10:55 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

بسمه تعالی

صندوق رای شورای دانش آموزی

 

                                               عکس های بیشتر

 

درروز یکشنبه مورخ 2/8/1388درمجتمع آموزشی امام رضا(ع) باحضوردانش آموزان رای گیری برای انتخاب اعضاء شورای دانش آموزی انجام گرفت دراین انتخابات که دریک محیط صمیمی  وآرام همراه باحضوردبران محترم برگزار شد دانش آموزان درحالیکه درحیاط مدرسه  درصفوف منظم ایستاده بودند آقای حسن رستمی دبیرپرورشی مجتمع نکاتی راپیرامون انتخاب اعضاء شورای دانش آموزی بیان نمودند تا دانش آموزان به موضوع انتخابات آگاهی لازم راپیدا کنندسپس دانش آموزان به سمت صندوق رای که از قبل آماده شده بود حرکت کردند ورای خود رابه صندوق انداختند درپایان شمارش آراء باحضورناظرین انجام گرفت که اسامی نام برده انتخاب شدندتابه مدت یکسال تحصیلی  به فعالیت بپردازنداسامی به ترتیب آراء عبارتند از:

1- مجید        نوری      45رای

2- سروش   احمدی    26 رای

3- مهران    اصغری       25رای

4- محمد    کشتگر        19رای

5- میلا د   کامیابی       16رای

حسن رستمی –   مربی پرورشی مجتمع آموزشی امام رضا (ع)
دیدگاه ها : نظرات