تبلیغات
- - خرید خدمات آموزشی در طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی ( حسینیان)

خرید خدمات آموزشی در طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی ( حسینیان)

جمعه 19 مهر 1387 08:09 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

نام خدا

پیش در آمد :(چند روز پیش پیامی از بازدیدكننده ی وبلاگ مجتمع خواندم كه  نظر  اینجانب را خصوص نیروهای خرید خدمات آموزش در آموزش و پرورش خواسته بود كه قول آن در یك پست اختصاصی داده بودم.)

در خصوص مسائل و مشكلات آموزش و پرورش حرف ها و حدیثهایی زیادی و جود دارد كه باید توسط متخصصین امر مورد كالبد شكافی قرار گیرد .اما اینجانب وقتی طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بدون هیچ گونه  پیشداوری چند بار  خوانده بودم علی رغم بعضی كاستی ها حقیقتا نكات مثبتی نیز در آن وجود دارد.آموزش و پرورش ما با تراكم زیاد نیروها و در كنار آن همه ساله دچار كسری بودجه فراوانی نیز مواجهه است. اگر چه برای حل این معضل نیاز به همكاری بخشهای دیگر دولت و همچنین توجه ویژه مجلس نیز هست اما آموزش و پرورش به عنوان یك دستگاه و وزیر نیز بعنوان متولی این بخش باید در كوتاه مدت این مشكل را در درون خود بنوعی بار سنگین كسری بودجه را كاهش دهد.

یكی از این راهها جبران كسری ساعات تدریس با استفاده از نیروهای خرید خدمت می باشد .

فلسفه استفاده از نیروهای خرید خدمت بسیار روشن و در عین حال مقرون بصرفه است( اگر بتوان آن را بنحو درستی اجرا نمود). در این روش آموزش و پرورش بعضی از كمبود های خود را (مانند خدمات آموزشی و توانبخشی و ... )  از طریق عقد قرار داد با شركتها و موسسات و تعاونی هایی كه خدمات مورد نظر را ارائه می دهند در حالت رقابتی تامین می كند و شركتها و موسسات و تعاونی ها با معرفی های نیروهای مورد نظر به آموزش و پرورش و در صورتی كه این نیروها شایستگی لازم را دارا باشند در صورت گذراندن دروه یا دوره های خاص میتوانند در بخش های آموزش و پرورش خدمات مورد نظر را ارائه نمایند. همچنانكه كه در ماده 13فصل دوم( راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت) قانون خدمات كشوری موید این نكته است:

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

در  تبصره 2 ماده 13 قانون خدمات كشوری آمده است:

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

و براساس فصل ششم  قانون خدمات كشوری نیروهایی كه وارد دستگاه می شوند  علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط خاص باشند كه باتوجه به موضوع بحث ما اهم آن عبارتند از :

1.  دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز

2.  داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام  می‌شوند

3.  توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات

4.  دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط مطرح شده ی  این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند

 با توجه مقدمه و موارد مطرح شده برای اجرای بهتر و مطلوب طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی و استفاده از نیروهای خرید اموزشی و همچنین بكارگیری نیروهای مازاد در بخش های دیگر موارد زیر مطرح است:

1.  طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی گذشته از اجرای آن در مراكز  آموزشی و مدارس در سطح حوزه ی ستادی  سازمان ها و ادارات نیز به اجرا در اید چرا كه اجرای آن گذشته از توجه به روح عدالت محوری بخشهایی از حوزه ی ستادی و ... وجود دارند كه یا به انجام فعالیتهای موازی می پردازند و یا مجموعه فعالیتهای این بخش آنقدر كم و یا فصلی است كه اینگونه فعالیتها را می توان توسط بخش های دیگر به انجام رساند. (با مطالعه دقیق و كارشناسی  در چارتهای سازمانی بعضی از بخشهای سازمانها و ادارات می توان این موضوع را مشاهده نمود.)

2.  طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی نباید باعث خارج شدن  تعداد دانش آموزان  از حد استاندارد گردد. امروزه به واقع در كلاسهایی با دانش آْموزان عادی و با حجم بالای 30 نفر ( در مقاطع ابتدایی )   نمی توان آموزش و پرورش مطلوب را به انجام رساند. این موضوع  در خصوص دانش آموزان ویژه تفاوت جدی خواهد داشت.

3.  در طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی احتمال جابجایی نیروها در بخش های دیگر وجود دارد . همچنانكه كه در قانون خدمات كشور ی و طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی اشاره شده است باید نیروهای وارد شده در بخش جدید آموزشهایی فشرده و اختصاصی را بگذرانند.

4.  طرح ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی نباید باعث و مانع تكمیل چارت سازمانی پیش بینی شده  مدارس و مراكز آموزشی  گردد. چرا كه بخشهای مختلف در سازمان مدارس به عنوان اعضای به هم پیوسته ی عمل می کنند . و در صورت كاركرد  ضعیف و یا حذف  هر یك از بخشها  ، قسمتهای دیگر آسیب جدی خواهند دید و در نتیجه یك مدرسه و یا مجتمع ناقص نمی تواند وظیفه ی خود را بنحو درستی به انجام برساند.

5.  نیروهای خرید آموزشی عمدتا نیروهایی جوان  و دارای مدارك دانشگاهی هستند كه بكارگیری از این توانمندی می تواند در آموزش و پرورش  بسیار مفید باشد .  اما اگر بدون توجه به شرایط خاص شغلی در بعضی بخشها از جمله آموزش و پرورش استثنایی از این نیروهای عمدتا جوان و تحصیلكرده كه توانمندیهای  بالقوه و بالایی دارند دوره های خاص را نگذرانند ممكن است ضربات جبران ناپذیری  به  بخشهایی مانند سردرگمی و نگرش منفی نسبت به شغل مورد نظر و از داست دادن اعتماد به نفس این نیروها -   پایین آمدن كیقیت آموزش  و همچنین منجر به  آسیب روحی و روانی به  دانش آموزان آسیب پذیر و والدین آنان گردد.

در پایان ذكر این نكته را لازم و ضروری می دانم كه معمولا در قانون نویسی و سیاستگذاری ، بسیاری از مسائل بصورت مطلوب و زیبا دیده می شود . و در بسیاری از موارد  (نه همه)  چون ما به نكات مهمی كه در قانون و دستورالعمل ها ذكر شده توجه نمی كنیم ممكن است در كل آن قانون و یا آن  دستورالعمل را زیر سئوال ببریم.

با آرزوی موفقیت

سید محمد حسینیان

 
دیدگاه ها : نظرات