تبلیغات
- - بازنشستگی همکاران

بازنشستگی همکاران

یکشنبه 31 شهریور 1387 01:09 ب.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

به نام خدا

روز سه شنبه 2/7/1387 سال تحصیلی جدید در مجتمع ما با حال و هوای متفاوت آغاز خواهد شد.

چرا كه  در سال تحصیلی جدید  7 نفر از همكاران  خوب ، زحمتكش و توانمند مجتمع  ما به افتخار بازنشستگی نائل آمدند. اگر چه در یك پست اختصاصی در خصوص این همكاران خواهم نوشت .اما بر خود لازم دیدم ضمن تبریك به این عزیزان آرزوی موفقیت و سربلنذی را برایشان آرزو نمایم.

همكاران عزیز بازنشسته :

1.      محمد         آقاجانپور    

2.      حمید رضا    تركمان  

3.      عزت الله     توازئی                   

4.      سید جعفر  حسینی

5.      محمد علی  علینژاد

6.      اكبر               فتحی

7.      رمضانعلی      نیكزاد

مطالعه متن خوب و دلنشین آقای تركمان مدیر وبلاگ مجتمع حاج ناصر مهدوی در خصوص اول مهر  و همچنبن در همین ارتباط خالی از لطف نیست.
دیدگاه ها : نظرات