تبلیغات
- - کسری قابل توجه بودجه آموزش و پرورش

کسری قابل توجه بودجه آموزش و پرورش

پنجشنبه 3 مرداد 1387 10:07 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

بالاترین کسری بودجه در تاریخ وزارتخانه ها

هنوز نیمه اول سال به پایان نرسیده که بزرگ ترین عدد کسر بودجه سال جاری دولت به نام آموزش و پرورش رقم خورده است. بنا بر گزارش های رسیده بودجه آموزش و پرورش به میزان 4/12 درصد کل هزینه های جاری دولت دچار کسری شده است. بودجه جاری دولت برای سال 87 حدود 60 هزار میلیارد تومان و بودجه برآورد شده طبق قانون برای آموزش و پرورش معادل هشت هزار و 300 میلیارد تومان است. این میزان کسر بودجه برای آموزش و پرورش که بیش از 80درصد بودجه فعلی آن است، تعجب کارشناسان را برانگیخته است. برخی از آنها می پرسند با توجه به اینکه هنوز در نیمه اول سال قرار داریم، آیا این رقم چند برابر نخواهد شد و دیگر بخش های اقتصادی کشور را در بر نخواهد گرفت؟  با توجه به حدود 17 میلیون نفر دانش آموزی که هم اکنون در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند، این رقم از کسر بودجه برای هر دانش آموز معادل 490 هزار تومان برآورد می شود.  در شرایطی که بودجه آموزش و پرورش در بودجه جاری 47 هزار میلیارد تومانی لایحه سال 87 دولت، رقم 8331 میلیارد تومانی پیش بینی شده و مجلس هنگام بررسی بودجه 41 میلیارد تومان دیگر به آن اضافه کرد و به 8381 میلیارد تومان افزایش داد، در ماه چهارم سال خبر کسری بودجه 6700 میلیارد تومانی آموزش و پرورش بابت مطالبات فرهنگیان، تعجب کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. به عبارت دیگر نیاز واقعی آموزش و پرورش 15081 میلیارد تومان بوده که تقریباً معادل 25 درصد کل بودجه جاری کشور است. این رقم کسری بودجه 6700 میلیارد تومانی معادل 14 درصد بودجه جاری در لایحه دولت است و با توجه به آنکه بودجه آموزش و پرورش مهم ترین و عظیم ترین رقم بودجه جاری را تشکیل می دهد و عدم انعکاس این نیاز وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه، نشانه ضعف ساختار بودجه ریزی کشور است، این پرسش اساسی را مطرح کرده که چگونه چنین نیاز عمده و رقم بزرگی در بودجه جاری دیده نشده است.
حداقل هزار میلیارد تومان از این رقم 6700 میلیارد تومانی مربوط به سال 87 است و 5700 میلیارد تومان مربوط به سال های 85 و 86 بوده که اگرچه کسری بودجه در بودجه های جاری در سال های قبل هم اتفاق افتاده و عدم تحقق درآمدها و رشد هزینه های جاری باعث ایجاد کسری بودجه شده است اما اعلام رقم کسری، ارائه متمم ها و برداشت از حساب ذخیره ارزی و جابه جایی ردیف مالی جاری و عمرانی نباید به یک روند متداول و همیشگی تبدیل شود و این نقاط ضعف بودجه به عنوان مهم ترین لایحه و قانون دولت و مجلس باید برطرف شود و نیازها و منابع یا درآمد ها و هزینه ها متناسب با هم باشد. در حالی که طبق جدول قانون برنامه چهارم توسعه بودجه جاری سال 87 مبلغ 29 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، دولت در لایحه بودجه این رقم را 41 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرد و در عمل در مجلس به 47 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که اگر رقم 12200 میلیارد تومان یارانه حامل های انرژی را اضافه کنیم به 59200 میلیارد تومان افزایش یافته است.از این رو اعلام رقم 6700 میلیارد تومان کسری بودجه نسبت به رقم تعدیل شده بودجه جاری معادل 5/11 درصد و نسبت به رقم بودجه جاری در لایحه دولت معادل 2/14 درصد است. به عبارت دیگر یک هزینه عظیم 6700 میلیارد تومانی و معادل 14 درصد لایحه خود را در بودجه ندیده است. برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت و درآمد نفت و بالارفتن موجودی حساب ذخیره به رقم 17 تا 20 میلیارد دلار باعث شده موضوع مطالبات فرهنگیان آموزش و پرورش مطرح شود. اما عده ای از کارشناسان، در سال گذشته و هنگام تدوین و بررسی بودجه اعلام کرده بودند با توجه به سوابق عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و واگذاری شرکت های دولتی و همچنین رشد هزینه های جاری بیش از پیش بینی بودجه، احتمالاً در سال 87 با رقم کسری آشکار هشت تا 10 هزار میلیارد مواجه خواهیم شد.

منبع :سرمایه
دیدگاه ها : نظرات