تبلیغات
- - رئیس جدید سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور

رئیس جدید سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور

سه شنبه 1 مرداد 1387 11:07 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

به نام خدا

چند روز پیش (26/4/1387) در یكی از از سایتهای اینترنتی خبر تغییر رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی را خوانده بودم. این خبر در هیچ یك از سایتهای مرتبط با آموزش و پرورش استثنائی پست نشده بود. تا اینكه با خبر شدیم دیروز آقای سید محمد طباطبائی جای خود را به رئیس جدید یعنی خانم سوسن كشاورز داد. ضمن تشكر از آقای طباطبائی كه در حد توانشان فعالیتهایی برای دانش آموزان استثنائی انجام دادند. برای رئیس جدید سازمان نیز  آرزوی موفقیت و سربلندی آرزو دارم . 
دیدگاه ها : نظرات