تبلیغات
- - فعالیتهای دانش آموزان مقطع متوسطه حرفه ای در شته درودگری

فعالیتهای دانش آموزان مقطع متوسطه حرفه ای در شته درودگری

یکشنبه 26 اسفند 1386 11:03 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

فعالیتهای دانش آموزان مقطع متوسطه حرفه ای در رشته درودگری

توضیح نوع فعالیتهای دانش آموزان در رشته مهارتهای حرفه ای توسط مربی مربوطه

دانش آموزان در حال یادگیری

شما می توانید عکسهای بیشتر را بخش عکس ها مشاهده فرمائید
دیدگاه ها : نظرات