تبلیغات
- - کلاس های کامپیوتر

کلاس های کامپیوتر

چهارشنبه 19 دی 1386 01:01 ب.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

به نام خدا

مقدمتا باید اشاره شود که مجتمع آموزشی امام رضا (ع) شهرستان قائمشهر خوشبختانه امسال ( سال تحصیلی ۸۷- ۱۳۸۶ ) مجری برگزاری دوره مهارتهای حرفه ای ( دانش آموزان پسر ) است.

نکات قابل توجه :

۱- اگر چه این دوره با کم و کاستیهایی از جمله دیر رسیدن منابع درسی همراه بود اما شور و اشتیاق دانش آموزان در یادگیری دروس از جمله درسهای مهارتی انگیزه ما دبیران را دوچندان نمود.

۲-  نکته حالب توجه علاقه مندی  و گرایش دانش آموزان سال اول دبیرستان ( مهارتهای حرفه ای ) در فراگیری کامپیوتر است. اگر چه این درس به عنوان دروس اصلی نیست اما ما سعی نمودیم ضمن پاسخگویی به این اشتیاق از این علاقه در یادگیری دروس دیگر بکار گیریم.

۳- برای یادگیری کامپیوتر اطلاعات ابتدایی در زبان انگلیسی احساس می شود. که متاسفانه در دروس این دوره پیش بینی نشده است.

4-بدلیل تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس ( میانگین13 نفر ) و نبود کامپیوتر به تعداد کافی (۳ دستگاه ) سعی شده است در زمانهای انجام تمرین  با دانش آموزان دیگر به صورت پایه ای زبان انگلیسی در حد یادگیری  ۳۰ درصد کتاب سال اول راهنمایی کار شود.

كلاس كامپیوتر دانش آموزان سال اول مهارتهای حرفه ای  مجتمع آموزشی امام رضا (ع) شهرستان قائمشهر

كلاس كامپیوتر دانش آموزان سال اول مهارتهای حرفه ای  مجتمع آموزشی امام رضا (ع) شهرستان قائمشهر
دیدگاه ها : نظرات